Excavations

Kom el-Ahmar/Kom Wasit Archaeological Project | (2019-2021)

Northeast Fayyum Lakeshore Project, Egypt | (2017-2021)

Lefkandi Excavation, Greece | (2016-2017)

Athenian Agora, Greece | Assist. Supervisor (2014-2016), Archaeologist (2012-2013)

Hala Sultan Tekke, Cyprus | (2018)

Konya Regional Survey Project, Turkey | (2017)

Tel Kabri Excavations, Israel | (2009, 2011)

Tel Megiddo Excavations, Israel | (2010)